KWF Magazine

Bewaar magazine van het KWF. Hier werkte ik aan mee!

‘ De aandacht voor kanker bij ouderen schiet ernstig tekort’

redenen om vandaag te investeren in morgen. Met dit rode magazine geeft KWF Kankerbestrijding een waarschuwend signaal af: de aandacht voor kanker bij ouderen schiet ernstig tekort! Nu al is zo’n 60 procent van de kankerpatiënten ouder dan 65 jaar. Door de dubbele vergrijzing en de toenemende incidentie van kanker zal het aantal ouderen met kanker de komende jaren met 30% stijgen ––– 1. Een verontrustende gedachte, want onze kennis over kanker en ouderen blijft ver achter bij deze explosieve groei ––– 2.

Download het magazine:  KWF-Uitgave-Kanker-en-Ouderen